Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου αποτελούν τα πολυπληθέστερα τμήματά του με περισσότερους από 300 χορευτές.  Λειτουργούν συνολικά 21 τμήματα παραδοσιακών χορών τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται και να εντάσσονται σε τμήματα καθόλη τη διάρκεια της σεζόν.

Οι δάσκαλοι των χορευτικών μας είναι:

Ο κ. Στάμος Φώτιος

Η κ. Μανώλη Λίτσα

και ο κ. Τόλης Νίκος

Μπορείτε να δείτε τα χορευτικά μας τμήματα στην εκδήλωση παραδοσιακών χορών στο Βυζαντινό μας Μνημείο την Παρηγορήτισσα.

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

Μέρος Δ