Πρόκειται για νέο τμήμα που άρχισε να λειτουργεί  από τον Ιανουάριο του  2014 και θα συνεχιστεί την περίοδο 2014-2015.

Τα μαθήματα άρχισαν από το μήνα Νοέμβριο και θα γίνονται κάθεΤετάρτη 4:30 - 5:30 και κάθε  Παρασκευή  5:30 - 6:30 . Υπεύθυνη η κυρία Ηρώ Μπακαγιάννη. Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!!!!!